Wij zijn trots te melden dat ons project "Het Perron" gesteund wordt door De Warmste Week 2022. Hieronder vindt u een korte beschrijving van dit project. 

Het perron is een wachtplaats. Je reis stopt even en je wacht op een volgende trein. Je kan alvast schuilen voor regen en wind. Het leven kent geen vaste uurregeling en geen definitieve bestemmingen. De gebeurtenissen waarop je hoopt komen niet steeds op het moment dat je verkiest. Misschien heb je je van trein vergist. Misschien moet je op zoek naar een betere verbinding. Het perron laat je toe om van spoor te wisselen.

Begeleidingscentrum Bethanie richt zich naar jongeren in de  jeugdhulp en wordt gesubsidieerd voor een aantal specifieke opdrachten. Het Perron hoort daar niet bij. Het Perron komt er vanuit een aangevoelde nood: we zien jongeren maar ook soms ouders onverwacht dakloos worden. Omdat ze zich niet meer gewenst weten bij wie ze samenwonen, omdat ze uit huis gezet worden, soms ook intrafamiliaal geweld. Jongeren maken het soms zelf ook wat bont op de plaats waar ze verblijven en dan is een paar dagen bezinning op zijn plaats.

Het Perron is een solidair huis, ook bedoeld voor andere organisaties in de jeugdhulp die geconfronteerd worden met acute crises en dakloosheid. Net zoals wij ook op hen een beroep kunnen doen.

Wij danken De Warmste Week en uzelf alvast voor de steun!