Kwartet

Als organisatie zijn we gelieerd met vzw Nestel en vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding,
met respect voor elkaars autonomie en doelstellingen,
maar verbonden door dezelfde organisatorische uitdagingen.

Omdat 1+1+1 vier is.
De samenwerking maakt ons tot een Kwartet.