Wat doen we?

We organiseren begeleidingstrajecten voor 31 jongeren en hun gezin.

Wat we doen tijdens de begeleiding wordt bepaald door vier partijen, nl. de ouders, de betrokken jongere, de verwijzer en wijzelf.

De doelstellingen van het verblijf of de begeleiding worden neergeschreven in een handelingsplan. We verwachten van elke partij dat ze zich engageert om naar positieve verandering te streven. Deze worden ten laatste na zes maanden geëvalueerd.

Voor elk gezin is er een contextbegeleider. Jongeren in dagbegeleiding of die bij ons verblijven krijgen ook een individueel begeleider.

We overlopen in de linkerbalk de diverse begeleidingsvormen.
Gedurende de begeleidingsperiode is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om te schakelen binnen dit aanbod.