Contextbegeleiding

Contextbegeleiding richt zich tot 31 jongens en meisjes.
Onder context verstaan we de persoonlijke omgeving van de jongere. Het gaat hierbij om de jongere zelf, de ouders of andere opvoedingsfiguren, de broers of zussen, de school of de werksituatie, de sportclub, het lief, … enzovoort. Wie er betrokken wordt, wordt afgesproken met de jongere en de ouders. We hebben aandacht voor de beleving van de situatie door de jongere en de ouders, hun verwachtingen en hun engagementen.

Contextbegeleiding kent drie invalshoeken:
Jongeren worden soms aangemeld met individuele problemen (Dit kan zeer verschillend zijn: spijbelen, verwerken van een traumatische ervaring, leren omgaan met gevoelens van agressie, weerbaarder leren worden, …).  Samen met de jongeren wordt hieraan gewerkt.
Ten tweede is er veel aandacht voor het herstel van de relatie tussen ouders en kinderen. We geven er de voorkeur aan dat de jongere  thuis kan blijven wonen maar dit wel in (voor iedereen) aanvaardbare omstandigheden. Als het thuiswonen niet lukt of niet meer wenselijk is, zoeken we samen wat wel nog kan.
Ten derde willen we ook inzetten op de integratie van de jongere en het gezin in de maatschappelijke context.

Elke jongere die in Bethanie begeleid wordt, krijgt contextbegeleiding. De begeleiding kan zich beperken tot contextbegeleiding (waarbij de jongere thuis woont) maar contextbegeleiding kan ook in combinatie met andere begeleidingsvormen (zie linkerbalk).