Klachtenprocedure

Onduidelijkheid of ontevredenheid?

Een begeleiding is erg ingrijpend voor jongeren en ouders.
Het is voor jongeren en ouders niet altijd even duidelijk waarom en hoe iets gebeurt. We geven dan graag bijkomende informatie. Misschien zijn er ook zaken waar je niet akkoord kunt mee gaan.

Als je een klacht hebt, bespreek dit eerst met de betrokken medewerkers.

Als dit niet lukt, is er een klachtenprocedure voorzien.

1. Je dient een schriftelijke klacht in t.a.v. de klachtencoördinator.
2. Ten laatste binnen de 14 dagen krijg je een uitnodiging om de klacht te bespreken.
3. De klachtencoördinator bespreekt de klacht met alle betrokkenen en de directie.
4. Binnen de drie weken na het eerste gesprek krijg je een vervolggesprek met een voorstel.

Als er vanuit onze vzw een definitief antwoord werd gegeven en je bent niet tevreden kan je ook contact nemen met Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 St. Gillis, tel nr 078/170 000 of via de website van Opgroeipunt: https://www.opgroeien.be/opgroeipunt